تاریخچه سارابیس

واحد تولیدی صنعتی پوشاك سارابیس با داشتن ایده های از طرح در زمینه پوشاك مردانه و اندیشه های نو در سال 1364 شمسی بنیان نهاده شده است.  در طی این سالها با تلاش و كوشش و كسب تجربه با بهره گیری از دانش و تكنولوژی روز دنیا در عرصه پوشاك همراه با آموزش پرسنل و بهر ه گیری از كاركنان توانمند و متعهد توانسته گامهای عالیه خود را در زمینه طراحی و مدسازی و خدمات ،‏‏ مطابق با استانداردهای جهانی به منصحه ظهور برساند.